Chào bạn, cùng lắng nghe | SOAP MELODY

ĐỒN ĐIỀN

Thông qua các sản phẩm tự nhiên của mình, Đồn Điền đem đến các sáng tạo về mùi hương thiên nhiên từ tinh dầu nguyên bản. Mùi hương của Đồn Điền góp phần đánh thức giác quan người sử dụng, đưa con người quay trở về kết nối với chính mình, với người khác và với tự nhiên. Ở nơi đó, cơ thể và tinh thần được nuôi dưỡng và chăm sóc.
         

 

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Nguyên bản

Sáng tạo

Chú tâm

Cam kết

Tích cực

 

 

CÂU CHUYỆN THÀNH LẬP

Vẻ đẹp lãng mạn của thời kì Đông Dương với sự giao thoa giữa các nền văn hóa, sự kết hợp dựa trên những thấu hiểu sâu sắc tạo nên những dấu ấn trong kiến trúc, văn hóa, nghệ thuật. Tất cả những điều đó đã tạo cảm hứng để xây dựng nên Đồn Điền.
Đồn Điền được thành lập năm 2012 với những sản phẩm chăm sóc cơ thể và không gian sống từ nguyên liệu thiên nhiên và dựa trên nền tảng mùi hương từ tinh dầu nguyên bản, hướng con người trở về lối sống cân bằng và hài hòa với tự nhiên.
ĐỒN ĐIỀN

Giỏ hàng